BAN GIÁM KHẢO

– NSNA Bùi Minh Sơn – E.VAPA/G, EFIAP
– NSNA Phạm Bình – ES.VAPA
– NSNA Bùi Viết Đồng – A.VAPA – Chủ nhiệm CLB Nhiếp Ảnh Long Khánh

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 127 tác giả, 36 tỉnh/thành và 187 tác phẩm