DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

0

38

Trần Thị Minh Phương

Đồng Nai

1

39

Phạm Tiến Lộc

Đồng Nai

0

40

Thomas Vu

Đồng Nai

0

41

Phạm Đình Cầu

Thái Bình

0

42

Phạm Đình Khiết

Đồng Nai

0

43

Nguyễn Phan Trường Huy

Đà Nẵng

4

44

Nguyen Huy Quang

An Giang

0

45

Đặng Thế Vịnh

Quảng Ninh

0

46

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

2

47

Nguyễn Thị Minh

Bắc Giang

0

48

Hồ Văn Thạch

Nghệ An

2

49

Trần Thị Thuý Huyền

Bến Tre

2

50

Nguyễn Trẩn Mai Phươngt

Tiền Giang

1

51

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Hà Nam

1

52

Võ Văn Cậy

Khánh Hòa

0

53

Phan Trọng Nhật

TP HCM

0

54

Nguyễn Tấn Thanh

TP HCM

2

55

Lê Xuân Thưởng

Đồng Nai

0

56

Bùi Vy Vân

Bình Dương

4

57

Duong Thanh Tam

TP HCM

0

58

Trần Minh Trí

Đà Nẵng

6

12