DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Thị Thúy Quyên

Đồng Nai

0

74

Vũ Hồng Nhung

Đồng Nai

0

75

Đào Thị Mộng Tuyến

Đồng Nai

0

76

Nguyễn Thị Kim Xuyên

Phú Thọ

0

77

Nguyễn Thị Bích Thuý

Đồng Nai

3

78

Hao Pham

TP HCM

0

79

Nguyễn Ngọc Dy

Đồng Nai

0

80

Trần Hồng Nhung

Đồng Nai

0

81

Nguyễn Thị Tường Vân

Đồng Nai

0

82

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Đồng Nai

0

83

Trần Thị Loan

Lâm Đồng

0

84

Nguyễn Ngọc Gia Vy

Đồng Nai

0

85

Lam Hoang Quan

Đồng Nai

0

86

H Yơn Niê

Đắk Lắk

0

87

Võ Văn Lưu

Hà Tĩnh

0

88

Pham Thi Mong Tuyet

Đồng Nai

0

89

Huỳnh Tấn Đat

Đồng Tháp

0

90

Nguyễn Trần Quang Nguyên

TP HCM

3

91

Đào Hữu Thuận

TP HCM

5

92

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

8

93

Trần Bích Ngọc

Hải Dương

0

94

Trần Thế Anh

Hà Nội

1

95

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

0

96

Trần Văn Chương

Hà Nội

0

97

Nguyễn Lê Tiến

Long An

5

98

Hoàng Thái Lê

Long An

1

99

Lê Hữu Thiết ( Hữu Thiết )

Đồng Nai

8

100

Nguyễn Thị Nguyệt

Thanh Hóa

1

101

Cáp Văn Lộc

Quảng Trị

5

102

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

8

103

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

7

104

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

1

105

Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai

0

106

Nguyễn Thành Quốc

Đồng Nai

0

107

Nguyễn Chí Trung

Đồng Nai

0

108

Đào Xuân Hân

Đồng Nai

3