DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Bùi Quốc Sỹ

TP HCM

3

182

Nguyễn Tiến Phúc

TP HCM

0

183

Nguyen Hong Nga

TP HCM

8

184

Phạm Thanh Trung

Đồng Nai

0

185

Nguyễn Cao Quý

Đồng Nai

8

186

Huỳnh Thanh Tâm

Lâm Đồng

0

187

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

1

188

Nguyễn Công Thử

Đồng Nai

1

189

Nguyễn Bá Hảo

Lâm Đồng

8

190

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

8

191

Chu Thế Vĩnh

Nam Định

8

192

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

4

193

Trần Xuân Phát

TP HCM

8

194

Ngô Thái Dương

TP HCM

0

195

Nguyễn Thanh Tùng

Đồng Nai

8

196

Ngô Thái Dương

TP HCM

3

197

Nguyễn Hoàng Thế Thuấn

TP HCM

1

198

Phạm Vũ Hoàng Long

Kiên Giang

0

199

Nguyễn Văn Thức

Thái Bình

0

200

Nguyễn Minh Trí

Đà Nẵng

2

201

Trần Trí Thành

Đồng Nai

1

202

Trần Phi An

Đồng Nai

0

203

Lê Anh Tuấn

Đắk Nông

1

204

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

1

205

Trần Quốc Bình

Cà Mau

1

206

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

8

207

Giang Minh Mẫn

Tiền Giang

2

208

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

5

209

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

6

210

Ngô Quốc Việt

TP HCM

7

211

Nguyễn Hữu Nghĩa

Đồng Nai

1

212

Nguyễn Đức Hiếu

Lâm Đồng

0

213

Nguyễn Thị Dung

Đồng Nai

0

214

Phạm Công Quốc Vương

Kiên Giang

1

215

Trần Thị Thuý Nga

Đồng Nai

0

216

Lê Quốc Hùng

Đà Nẵng

3