DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Văn Sẳng

TP HCM

8

218

Nguyễn Chí Cường

Đồng Nai

4

219

Nguyễn Minh Thành Quân

Đồng Nai

1

220

Phạm Ngọc Kim Thiên

Đồng Nai

6

221

Nguyễn Hồ Viêt

Hà Nội

0

222

Phạm Long Thanh

Đồng Nai

1

223

Lê Thủy Nguyên

Hà Nội

4

224

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Đồng Nai

4

225

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

8

226

Lê Văn Đăng

Khánh Hòa

8

227

Lâm Thái Quỳnh Dung

Khánh Hòa

2

228

Nguyễn Ngọc Luân

TP HCM

1

229

Nguyễn Văn Thức

Thái Bình

6

230

Vũ Duy Thông

Đồng Nai

0

231

Nguyễn Cao Dũng

Đồng Nai

4

232

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

5

233

Dương Hoàng Hạnh

Long An

3

234

Dzũng Nguyễn (nguyễn Văn Dũng)

TP HCM

5

235

Lê Quang Hiển

Phú Thọ

8

236

Lê Châu Đạo

Phú Yên

3

237

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

7

238

Trương Thị Hạnh

Lâm Đồng

8

239

Phạm Phước

Lâm Đồng

8

240

Nguyễn Nam Phương

TP HCM

3

241

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

0

242

Bui Duy Tư

Ninh Bình

8

243

Pham Bvinh

Lâm Đồng

0

244

Nguyễn Thị Tỉnh

Đồng Nai

8

245

Trần Trung Quân

Hậu Giang

4

246

Trần Minh Hoàng

TP HCM

1

247

Nguyễn Phụng

TP HCM

8

248

Trần Ngọc Tuấn

TP HCM

6

249

Lê Hoàng Mến

Đồng Nai

3

250

Đỗ Trọng Danh

TP HCM

8

251

Nguye6nx Văn Hòa

Đồng Nai

4

252

Nguyễn Thái Thịnh

Đồng Nai

7